ТАНКИЕВ КАДИРГАЛИ КОНЫРОВИЧ

Специализация: Гражданские споры

Семейные споры

Споры в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести

Трудовые споры

Экономические споры

Статус: Действующий

Язык проведения медиации: Русский, Казахский

Город: Уральск

Медиация туралы заңның күшіне енген күннен бастап Медиатор болып, кейін арнайы оқудан өтіп «Тренер-Медиатор» болып келемін.
Осы мерзімнің ішінде көбіне көп маған келгендер Экономика саласында, Әлеуметтік, Азаматтық және де Жанұялық  мәселелермен жолығуда.Жасөспірімдер жөнінде бірталай дайдамайлар шешілді.

Артық емес, нақтылап айтқанда, осы жылдар ішінде 112 Экономикалық дау жанжалдың 111-і, Жанұялық  174 істің 174-і, Әлеуметтік саладағы 300-ге жуық істің түгелге дерлігі шешілді. Бұл мәселелерді шешуде, екі жақтың бірдей теңділігі сақталып, істің тез шешілуі екі жаққа бірдей қаралып, екінші күнге қалмады. Медиацияның басты шарты құпиялық сақталып, ортақ шешімге риза болған екі жақ татуласып қол берісіп кетіп жатты. 


Сертификат: #037

выдан: 18.02.13г.